Kent Express Basic, Plus, Premium

Najbolje stvari dolaze u paketu! Kent Express paket pruža vam proizvode i usluge koje će vam omogućiti da živite ugodnije i raspolažete lakše svojim financijama uz brojne dodatne pogodnosti, a sve to za samo 1 mjesečnu naknadu.

Pogodnosti

Kent Express Basic

Kent Express  Plus

Kent Express Premium

Usluga vođenja tekućeg računa vlasnika

 +   +    + 

Korištenje tekućeg računa od strane opunomoćenika

-

 +  +

Usluga vođenja žiro računa vlasnika

 +  +  +

Korištenje žiro računa od strane opunomoćenika

-

 +  +

Korištenje on-line bankarstva e-Kent vlasnika računa

 +  +  +

Korištenje on-line bankarstva m-Kent vlasnika računa

 +  +  +

Upisnina Mastercard charge - osnovni korisnik

-

 +  +

Upisnina Mastercard revolving - osnovni korisnik

-

 +  +

Upisnina Mastercard charge - dodatni korisnik

-

 +  +

Upisnina Mastercard revolving - dodatni korisnik

-

 +  +

Članarina Mastercard charge - osnovni korisnik

-

 +  +

Članarina Mastercard revolving - osnovni korisnik

-

 +  +

Članarina Mastercard charge - dodatni korisnik

-

 +  +

Članarina Mastercard revolving - dodatni korisnik

-

 +  +

Isplata na bankomatima MBNet mreže – nakon 3 besplatne transakcije u mjesecu

3 * bez naknade

neograničeno

neograničeno

Kreditni transfer – nacionalni u kunama za plaćanja na račune izvan Banke putem on-line bankarstva mjesečno

3 * bez naknade

5 * bez naknade

10 * bez naknade

Naknada za obradu zahtjeva i korištenje kredita

-

50% popusta

Bez naknade

Niža kamatna stopa na dopušteno prekoračenje

-

-

1 postotan poen

Dodatno

Ugovaranje Agram Life dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode

10% popust

10% popust

10% popust

Mjesečna naknada

25,00 kn

70,00 kn

100,00 kn

ŽELIM PAKET:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima