Novosti

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 125/2011., 111/2012., 68/2013. i 110/2015.), Uprava KentBank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 1, (dalje u tekstu: Banka) donijela je Odluku o sazivu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

 

KentBank d.d. koja će se održati dana 05. prosinca 2016. godine u 14:00 sati u prostorijama KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1.


Tijekom listopada 2016. KentBank proširila je i obnovila svoju mrežu poslovnica.


  • Rast aktive 27%, plasirano 482 milijuna kuna
  • Potpisan Sporazum o uključivanju vjerodajnica KentBank d.d. u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav NIAS projekta e-Građani
  • Najavljeno uvođenje novih proizvoda i širenje mreže poslovnica Banke

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, dalje u tekstu: ZTD)  i članka 22. Statuta KentBank dioničko društvo, Zagreb, Gundulićeva 1, OIB: 73656725926, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080129579 (dalje: “Banka“) Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU 

KentBank dioničko društvo, Zagreb, Gundulićeva 1, OIB: 73656725926, koja će se održati  dana  07. rujna 2016. godine u 15:00 sati, na adresi sjedišta Banke,  u Zagrebu, Gundulićeva 1.  


 Otvarajući Riziko policu osiguranja u poslovnicama KentBanke, nekoliko sretnih klijenata postali su dobitnici u nagradnoj igri koju je, ususret Europskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj, pokrenuo Wüstenrot Životno Osiguranje.


Časopis Best Banking, u broju od 1. lipnja 2016., posvetio je posebnu temu KentBanci kao jednoj od najbrže rastućih banaka u Hrvatskoj.


KentBank Vam nudi povoljan nenamjenski kredit u kunama u iznosu od 4.000 do 200.000 kuna, s rokom otplate od 2 do 8 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 7 posto.


Sudjelujući aktivno u pripremama i organizaciji Hrvatsko-turskog gospodarskog foruma, održanog 27. travnja 2016. u Zagrebu, KentBank je u hotelu Westin priredila večeru dobrodošlice za brojne predstavnike turskih kompanija.


KentBank je u prvom tromjesečju 2016. godine ostvarila rast aktive za 14%, što je značajno utjecalo na ostvarenje pozitivnog  rezultata  od 98.000 kuna.


U tijeku mjeseca ožujka, KentBank je sudjelovala u edukativnim aktivnostima Hrvatske udruge banaka (HUB) i banaka članica, u povodu Europskog tjedna novca. 


Na temelju odluke njemačkog regulatora BaFin-a (Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) o dozvoli  pružanja usluga prikupljanja depozita na njemačkom tržištu, KentBank d.d. započela je svoje poslovanje i na financijskom tržištu Njemačke.


U želji da se što više prilagodi potrebama ove populacije i postane njihov partner na putu do diplome, KentBank d.d. je uvela novi studentski paket Gaudeamus igitur. Ova slavna studentska himna koja poziva na veselje, potakla je i nas da uvođenjem novog paketa mnogim studenticama i studentima osnažimo takvo ozračje kroz cijelo razdoblje studiranja.

Dakle, veselo do diplome! 


Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu i  KentBank d.d,  zaključili su krajem siječnja 2016. Sporazum o poslovnoj suradnji za korištenje računa u KentBank d.d.


KentBank d.d. lansirala je  novu KentCard kreditnu karticu.


Predstavnici KentBank d.d. aktivno su sudjelovali na savjetovanju o temi Kako financirati unaprjeđenje privatnog smještaja.


Poštovani privatni iznajmljivači,

KentBank d.d. vam nudi kredit po ekskluzivnim uvjetima. 


Kentbank d.d. je, lansiranjem kartice KentCard, otvorila novo razdoblje kartičnog poslovanja. 


Svi nekako prirodno živimo u uvjerenju da nam se ništa loše neće ili ne može dogoditi...


Proizvodi i usluge