Kenti - Dječja štednja KentBank

Dječja štednja je namijenjena djeci do navršene 18. godine života.   

  • Valuta štednje HRK, EUR
  • Minimalni iznosi uplate i štednje iznose 100,00 HRK, 10,00 EUR
  • Raspolaganje glavnicom štednje po isteku roka štednje ili u slučaju prijevremenog raskida
  • Raspolaganje kamatom po isteku štednje ili u slučaju prijevremenog raskida
  • Kamata se obračunava svakog zadnjeg dana u mjesecu za  protekli mjesec i na  dan  isteka oročavanja, primjenom konformne kamatne metode za odgovarajući broj dana
  • Depoziti položeni u KentBank d.d. osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB)

 

DJEČJA ŠTEDNJA

ROČNOST U MJESECIMA

24

36

HRK

2,20%

2,20%

EUR

1,25%

1,25%