KentBank predstavila Oročenu otvorenu štednju

Štedjeti se može u kunama i eurima uz fiksnu kamatnu stopu i minimalnu početnu uplatu od 100 kuna ili 10,00 eura. 

Posebna pogodnost je mogućnost dodatnih uplata u toku trajanja štednje, s time da klijent sam odabire iznos, dinamiku i način uplate sredstava, a broj i iznos naknadnih uplata nije ograničen. Uz to, klijent ostvaruje pravo na premiju u iznosu od 10% na iznos obračunate kamate.