m-Kent – novo KentBank mobilno bankarstvo!

Od danas KentBank nudi Klijentima novu uslugu mobilnog bankarstva pod nazivom m–Kent.
Uslugu mobilnog bankarstva m-Kent moguće je ugovoriti u poslovnicama Banke ili putem Internet bankarstva e-Kent.

m-Kent omogućuje raspolaganje sredstvima 24 sata na dan, 7 dana u tjednu u cijelome svijetu.

Ovom prilikom izdvajamo sljedeće funkcionalnosti:

 • Podjela transakcija na rate;
 • Prijava otiskom prsta;
 • Blokada kartice;
 • Ugovaranje štednje;
 • Kupovina bonova za mobilni telefon; 
 • Grafički prikaz potrošnje; 
 • Uvid u stanje po svim računima;
 • Pregled prometa po transakcijskom računu;
 • Pregled kredita i ostalih plasmana;
 • Pregled oročene štednje;
 • Uvid u promet po kreditnim karticama;
 • Provođenje platnih naloga skeniranjem 2D bar coda ili cijele uplatnice; 
 • Provođenje platnih naloga iz predložaka koje ste kreirali u mobilnom bankarstvu ili u Internet bankarstvu;
 • Ugovaranje sastanka;
 • Prikaz poslovnica i bankomata