O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Turistički kredit

Potpuno prilagođen Vama privatnim iznajmljivačima uz samo kreiranje modela otplate u sezonskim mjesecima kada se ostvaruju prihodi od iznajmljivanja smještajnih kapaciteta (npr. godišnja glavnica kredita se plaća u tri „ljetne rate“: 30.07. – 31.08. – 30.09.).

 

Namjena kredita:

  • Kupnja, gradnja, adaptacija, opremanje, rekonstrukcija i uređenje apartmana, soba ili kuća za odmor, kampova, ugostiteljskih objekata i turističkih smještajnih kapaciteta
  • Kupnja opreme u svrhu iznajmljivanja
  • Refinanciranje postojećih kreditnih obveza
  • Refundacija vlastitih uloženih sredstava

 

Karakteristike:

  • Kredit u valuti EUR
  • Kombinirana kamatna stopa već od 3,70% (EKS 3,94%)
  • Iznos kredita do 300.000,00 EUR
  • Rok otplate do 15 godina
  • Naknada 0,00%

 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a:

Valuta kredita

 EUR

Iznos kredita 

 100.000,00 EUR

Nominalna kamatna stopa* 

 3,70% fiksna prve 3 godine, nakon toga promijenjiva** i sastoji se od fiksnog dijela 1,36% i promjenjivog dijela koji je vezan uz 6M EURIBOR(2,342%)

Rok otplate u godinama 

10

Naknada 

bez naknade

Trošak procjene nekretnine (jednokratno) 

220,00 EUR

Trošak premije osiguranja nekretnine (godišnje) 

 50,00 EUR

Trošak vođenja transakcijskog računa 

 1,59 EUR mjesečno 

Trošak naknade za platni promet 

 13,27 EUR jednokratno

Anuitet 

 998,25 EUR

Efektivna kamatna stopa***

 3,94%

Ukupan iznos za otplatu****

 119.790,64 EUR

*Za primjer izračuna korištena je nominalna kamatna stopa važeća za klijente koji ostvaruju ili će ostvariti Status klijenta unutar 60 dana od isplate kredita, te za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

** Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 1,35% i 6M EURIBOR za EUR

***EKS je izračunat na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, uz mjesečni trošak vođenja računa u iznosu 1,59 EUR, trošak procjene nekretnine u iznosu 220,00 EUR, godišnja premija osiguranje nekretnine u iznosu 50,00 EUR, bez naknade za obradu kredita, interkalarnu kamatu za cijeli mjesec i troškove platnog prometa u iznosu 13,27 EUR .

****Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za cijeli mjesec, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa, uz mjesečni trošak vođenja računa u iznosu 1,59 EUR, trošak procjene nekretnine u iznosu 220,00 EUR, godišnja premija osiguranje nekretnine u iznosu 50,00 EUR, bez naknade za obradu kredita i troškove platnog prometa u iznosu 13,27 EUR.

Interkalarna kamata jednaka je redovnoj kamati, obračunava se na iskorišteni dio kredita do stavljanja kredita u otplatu, a naplaćuje se odmah pri isplati kredita.

Korisniku će prije sklapanja Ugovora o kreditu biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

Izjava o privatnosti za odobravanje, ugovaranje i vođenje kredita i kreditnih kartica

 

 

Možda vas zanima