KentBank d.d. dobila „A-„ dugoročni i „A-1“ kratkoročni kreditni rejting

KentBank je univerzalna banka fokusirana na poslovanje s građanima te malim i srednjim poduzetnicima kojima na raspolaganju stoji 16 poslovnica diljem Hrvatske. Banka raspolaže aktivom od 2,4 milijarde kuna uz visoku stopu adekvatnosti kapitala, 200 zaposlenih i oko 30.000 klijenata.

Zahvaljujući visokoj kapitaliziranosti i posljedično, snažnom omjeru adekvatnosti kapitala agencija Japan Credit Rating (JCR Eurasia Rating), međunarodna institucija za kreditni rejting usmjerena na tržište Euroazije,  dodijelila je KentBank d.d. dugoročni kreditni rejting 'A- (Crt)' i kratkoročni kreditni rejting 'A-1 (Crt)' uz 'stabilne' izglede za oba rejtinga koji su u skladu s rejtingom Republike Hrvatske.

Visoka kapitalizacija, jasni razvojni planovi, kvalitetan kreditni portfelj i niska razina loših kredita jamstvo su daljeg razvoj poslovanja KentBank u Hrvatskoj, čemu svjedoči i otvaranje druge poslovnice u Splitu u veljači 2019., čime broj poslovnica u Hrvatskoj doseže 16. Neto kamatna marža Banke je razumna obzirom na tržišne uvjete. Kvaliteta imovine Banke bolja je od konkurencije i Sektora. Politika Banke za upravljanje rizicima smatra se razboritom i podupire poslovni model.

Banka je orijentirana na poslovanje s građanima te malim i srednjim poduzetništvom gdje je najveća prednost i fokus Banke na brzini i fleksibilnosti te potpunoj orijentiranosti na klijente. Banka nudi proizvode i usluge „po mjeri klijenta“, u najvećoj mogućoj mjeri prilagođene potrebama i željama svakog pojedinog klijenta, kako u segmentu poslovanja s građanstvom, tako i u segmentu poslovanja s malim i srednjim poduzetništvom.

Cijelo izvješće možete pogledati ovdje.

Dokumenti: