O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Riznica

Sektor riznice aktivno sudjeluje na deviznom tržištu, tržištu novca i na tržištu kapitala.

Temeljni zadaci sektora Riznice su upravljanje likvidnošću i novčanim tokovima Banke, upravljanje deviznom pozicijom banke ali ima i ključnu ulogu u ostvarivanju profitabilnosti Banke upravljanjem portfeljom vrijednosnih papira.

U obavljanju poslova, sektor Riznice dužan je pridržavati se zakonskih mjera propisanih od strane regulatora.

ODJEL TRGOVANJA

Devizno tržište (FX - foreign exchange market)

Odjel trgovanja sudjeluje na deviznom tržištu obavljajući poslove kupoprodaje deviza kako za potrebe klijenata u okviru Sales deska, kao i za upravljanje valutnom pozicijom Banke a u cilju minimiziranja izloženosti valutnom riziku.

U okviru Sales deska obavljaju se poslovi kupoprodaje deviza za klijente Banke. Klijenti imaju pogodnost ugovarati transakcije kupoprodaje deviza po povlaštenom tečaju, koji dogovaraju direktno sa Riznicom.

Novčano tržište (MM - money market)

Na novčanom tržištu Sektor riznice sudjeluje ugovarajući depozitne aktivnosti kao i Repo poslove te time ima ključnu ulogu u upravljanju likvidnošću i stabilnosti poslovanja plasiranjem i primanjem novčanih sredstava.

Odjel trgovanja ugovara depozitne aktivnosti sa domaćim i inozemnim bankama, središnjom bankom, tržištem novca, fondovima, osiguravajućim društvima i ostalim sudionicima te time ima aktivnu ulogu u upravljanju likvidnošću Banke.

Prateći referentne kamatne stope na tržištu kao i kretanja na međubankarskom tržištu novca u svakom trenutku nastoji ponuditi konkurentne kamatne stope za depozite svojih klijenata.

Tržište kapitala (FI – Fixed income desk)

Sektor Riznice upravlja i portfeljom vrijednosnih papira u ime i za račun Banke a u cilju ostvarivanja viših prinosa nego na tržištu novca.

Aktivno upravljanje portfeljom vrijednosnih papira odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Trgovanje dužničkim vrijednosnim papira, a to su državne i korporativne obveznice, trezorskim zapisima Ministarstva financija i komercijalnim zapisima. Odjel trgovanja kupnjom navedenih vrijednosnih papira održava i određene regulatorne pokazatelje ali i nastoji ostvariti veće prinose i dobit u cilju povećanja profitabilnosti Banke.

KONTAKTI – SEKTOR RIZNICE i FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Tel. : 01/ 4981 /914/916/929/
Fax: 01/4981-920

Mail: riznica@kentbank.hr