Zaštita osobnih podataka

KENTBANK  poštuje Vašu privatnost i brine o sigurnosti Vaših osobnih podataka. U prikupljanju i obradi Vaših podataka vodimo se načelom zakonitosti, pravičnosti i transparentnosti. 

Više o Politici zaštite osobnih podataka Banke i obradama osobnih podataka u svrhu ugovaranja proizvoda ili usluga, ispunjenja zakonskih obveza ili legitimnog interesa Banke možete pronaći u priloženim dokumentima ili kod Službenika za zaštitu osobnih podataka: szop@kentbank.hr , telefax: +385 75 802 604.