Temeljni kapital i dokapitalizacija

Za uplatu temeljnog kapitala potrebno je dostaviti osnivački akt, društveni ugovor, izjavu o osnivanju društva ili Statut dioničkog društva.
Nakon uplate, Banka izdaje Potvrdu o uplati temeljnog kapitala.

Nakon postupka registracije društva otvarate transakcijski multivalutni račun kod KentBank d.d. te temeljni kapital automatski prenosimo na novootvoreni račun.

Uplatu za dokapitalizaciju uplaćujete na svoj postojeći transakcijski multivalutni račun uz obaveznu naznaku da se radi o dokapitalizaciji.

Nakon uplate i dostavljene Odluke o dokapitalizaciji, Banka izdaje Potvrdu o uplati sredstava za dokapitalizaciju društva.