Platni promet

Općim uvjetima poslovanja po poslovnim računima sudionika platnog prometa utvrđuju se jedinstvena pravila za otvaranje poslovnih računa, raspolaganje sredstvima, izvješćivanje o promjenama po računu, ukamaćivanje sredstava, obračunavanje i naplatu naknada te uvjete zatvaranja poslovnog računa.

Nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet 

Bezgotovinski platni promet

Bezgotovinski platni promet možete obavljati:

  • Korištenjem usluge internetskog poslovanja
  • Dostavljanjem platnih naloga u poslovnice Banke 

Gotovinski platni promet

Gotovinski platni promet možete obavljati:

  • U poslovnicama Banke (uplate/isplate)
  • U poslovnicama FINE (uplate)
  • U poslovnicama FINE (dnevno-noćni trezor)