Održivost i društvena odgovornost

Prema Svjetskom poslovnom savjetu za održivi razvoj, društvena se odgovornost poduzeća definira kao predanost gospodarstva da pridonese održivom ekonomskom razvoju radeći s ljudima, njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i društvom općenito kako bi svi mogli poboljšati uvjete u kojima žive. Europska komisija definira društvenu odgovornost poduzeća kao koncept putem kojeg poduzeća integriraju društvene i ekološke ciljeve u svoje poslovne aktivnosti te odnose s dionicima na dobrovoljnoj osnovi.

Imajući u vidu snažnu ulogu društvene odgovornosti u izgradnji ugleda i konkurentnosti te u stvaranju zadovoljstva i poticajnog okruženja za djelatnike Banke, KentBank se u svim segmentima svog poslovanja i prema svim dionicima rukovodi načelom odgovornosti, kreirajući na taj način uvjete za svoj brži poslovni razvoj.

Načela održivog razvoja primjenjujemo u sljedećim područjima:

  • kreditnom poslovanju
  • marketingu, sponzorstvima, donacijama i odnosima s javnošću
  • skrbi o djelatnicima, sustavu razvoja karijere i edukacije
  • gospodarenju imovinom i resursima