O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Nenamjenski kredit uz kombiniranu kamatnu stopu

  • Do 31.000,00 EUR
  • Rok otplate do 10 godina
  • Kombinirana kamatna stopa

Pogodnosti:

  • Kombinirana kamatna stopa uz fiksni period korištenja do 3 godine
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja korisnika kredita za slučaj nemogućnosti otplate kredita
  • Brzina, fleksibilnost i jednostavnost realizacije

 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a:

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

10.000,00 EUR

Nominalna kamatna stopa* 

6,15% fiksna prvih 3 godine, nakon toga promjenjiva** koja se sastoji od 4,50% (fiksni dio) i 6M EURIBOR (2,342%)

Rok otplate u godinama 

5

Naknada (0,3%)

30,00 EUR 

Iznos depozita (10%)

1.000,00 EUR 

Trošak vođenja transakcijskog računa 

1,59 EUR mjesečno 

Trošak naknade za platni promet

13,27 EUR jednokratno

Anuitet 

194,03 EUR 

Efektivna kamatna stopa***

7,17%

Ukupan iznos za otplatu****

11.674,25 EUR

* Za primjer izračuna korištena je nominalna kamatna stopa za klijente koji ostvaruju ili će ostvariti Status klijenta unutar 60 dana od isplate kredita.

** Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 4,50% i 6M EURIBOR za EUR

***EKS je izračunat na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate, uz mjesečni trošak vođenja računa u iznosu 1,59 EUR, naknadu za obradu kredita 0,30% od iznosa kredita, interkalarnu kamatu za cijeli mjesec, 10% depozita od iznosa kredita kao instrument osiguranja u iznosu 1.000,00 EUR  i troškove platnog prometa u iznosu 13,27 EUR .

****Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za cijeli mjesec, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa, uz mjesečni trošak vođenja računa u iznosu 1,59 EUR, naknadu za obradu kredita 0,30% od iznosa kredita, 10% depozita od iznosa kredita kao instrument osiguranja u iznosu 1.000,00 EUR i troškove platnog prometa u iznosu 13,27 EUR.

Interkalarna kamata jednaka je redovnoj kamati, obračunava se na iskorišteni dio kredita do stavljanja kredita u otplatu, a naplaćuje se odmah pri isplati kredita.

Korisniku će prije sklapanja Ugovora o kreditu biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

Izjava o privatnosti za odobravanje, ugovaranje i vođenje kredita i kreditnih kartica

 

Možda vas zanima