O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Lombardni kredit

  • bez izračuna kreditne sposobnost
  • za vrijeme trajanja kredita moguće je koristiti dospjelu kamatu na depozit
  • iznos kredita je najmanje 90%, a najviše do 110% iznosa glavnice depozita
  • kamatna stopa je fiksna (jednaka kamatnoj stopi na depozit uvećanoj za najmanje 3,00 p.p., a najviše 3,50 p.p.)
  • naknada 0,5% minimalno 13,27 EUR/100,00 HRK, maksimalno 132,72 EUR/1.000,00 HRK
  • kredit se odobrava u eurima ili EUR uz valutnu klauzulu USD
  • rok otplate do 10 godina
 

Reprezentativni primjer izračuna i pretpostavke za izračun EKS-a 

Valuta kredita EUR 
Iznos kredita 15.000,00 EUR
Nominalna kamatna stopa*  4,50% fiksna (3,00% spread** i 1,50% kamata na depozit)
Rok otplate u godinama  5
Naknada (0,50%) 75,00 EUR 
Iznos depozita 13.500,00 EUR
Mjesečni anuitet  279,65 EUR
Efektivna kamatna stopa***  5,45%
Ukupan iznos za otplatu**** 16.778,68 EUR

* Nominalna kamatna stopa na kredit je fiksna i iznosi 4,50%, a temeljem oročenog depozita uz kamatnu stopu 1,50% na rok od 61 mjesec ,spread u iznosu od 3,00% i uz anuitetnu otplatu kredita

**spread - razlika između kamatne stope na kredit i kamatne stope na depozit

***EKS je izračunat na navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate uz naknadu za obradu kredita 0,50% od iznosa kredita i interkalarnu kamatu za cijeli mjesec 

****ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za cijeli mjesec i naknadu za obradu kredita 0,50% od iznosa kredita 

Interkalarna kamata jednaka je redovnoj kamati, obračunava se na iskorišteni dio kredita do stavljanja kredita u otplatu, a naplaćuje se odmah pri isplati kredita.

Korisniku će prije sklapanja Ugovora o kreditu biti uručena Informacija prije sklapanja ugovora o kreditu u obliku Europskog standardiziranog informativnog obrasca (ESIS obrazac) s točno navedenim ukupnim iznosom za plaćanje i izračunom EKS-a.

 

Izjava o privatnosti za odobravanje, ugovaranje i vođenje kredita i kreditnih kartica

 

Možda vas zanima