Kent Express Senior

Živite bez brige i iskoristite svo vrijeme za sebe i one koje volite jer mi smo svoje vrijeme i rješnja posvetili vama, a sve to za samo 1 mjesečnu naknadu.

Mirovina je svakog 1. radnog dana u mjesecu.

 

✔ Usluga vođenja tekućeg računa vlasnika

✔ Usluga vođenja tekućeg računa opunomoćenika

✔ Korištenje on-line bankarstva e-Kent vlasnika računa

✔ Korištenje on-line bankarstva m-Kent vlasnika računa

✔ Upisnina Mastercard revolving - osnovni korisnik

✔ Članarina Mastercard revolving - osnovni korisnik

✔ 10 besplatnih transakcija mjesečno za kreditni transfer – nacionalni u kunama za plaćanja na račune izvan Banke putem on-line bankarstva (m-Kent i e-Kent)

✔ 10% popusta za ugovaranje Agram Life dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode

ŽELIM PAKET:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava o privatnosti  
 

Možda vas zanima